Uitzendbureau en detacheringsorganisatie

First Done uitzendbureau en detacheringsorganisatie

introductie

werkgevers
Vacature plaatsen
contact

werkgevers

Adresgegevens


Grote Berg 40
5611 KL Eindhoven
KVK 17031391
040-245 72 27
040-213 88 95

info@firstdone.nl


VOLG ONS OP First Done op Facebook


Werkgevers

Certificeringen

Wij zijn NEN 4400 gecertificeerd

Wat is Dé Norm?
Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies zijn directe gevolgen van oneerlijke concurrentie. Daarom is er vanaf nu één hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met dit keurmerk onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

www.normeringarbeid.nl

VRO
First done uitzendbureau bv is aangesloten bij de Vereniging Registratie Ondernemingen zij stellen zich ten doel dat het inlenen van personeel en het uitbesteden van werk gebeurt met inachtneming van wet en regelgeving.

De Vereniging tracht daarmee te bereiken dat opdrachtgevers niet door de Belastingdienst of Arbeidsinspectie worden aangesproken op het foutief handelen van hun opdrachtnemers. Met dit streven tot zelfregulering wordt tevens concurrentievervalsing tegengegaan.

Om de doelstelling te verwezenlijken ontplooit de Vereniging de volgende activiteiten: VRO bevordert eerlijke concurrentie onder uitzendorganisaties en (onder)aannemers en gaat fraude en illegaliteit in Nederland tegen. Dit doen zij onder meer door met hun dienstverlening de aandacht te vestigen op bonafide uitzendorganisaties en (onder)aannemers.

www.vro.net